Eendaagse Training dialoogleiders UvAViN

Op zaterdag 3 oktober 2015 vond onder leiding van training en advies bureau ‘Multi Elan Interculturele Expertise’ eendaagse training plaats voor de dialoogleiders van UvAViN samen met de lokale bestuurders in het kader van het project “Huwelijksdwang en Echtscheiding”

Aan deze training hebben naast 18 vrijwilligers sleutelpersonen en de bestuurders van de lokale organisaties die zijn aangesloten bij UvAViN uit 8 verschillende regio’s en een delegatie (stuurgroep) van het landelijk bestuur deelgenomen.

 Algemene doel trainingen:

Vrijwilligers en sleutelpersonen vaardigheden aanleren om zelf voorlichtingsbijeenkomsten op te zetten en uit te voeren, dialooggroepen te starten binnen hun eigen organisaties.
Het bevorderen van dialoog binnen gemeenschappen over het onderwerp

      Het voorkomen en het bestrijden van huwelijksdwang;

      Bespreekbaar maken van problemen van vrouwen na de echtscheiding

Hiermee bijdragen aan het doorbreken van isolement zodat de kwaliteit van het leven toeneemt.

 

Werkwijze en de doelstelling van deze eendaagse training:

 

Deze eendaagse training is gestart met een plenaire interactie aan de hand van een foto om het belang van aandacht voor de gemeenschapprobleem nog eens te benadrukken inzake dwanghuwelijk en de gevolgen in latere stadia van deze huwelijk.

 

Deze bijeenkomst stond vooral in het teken van het uitwisselen van ervaringen met de dialoogbijeenkomsten die reeds lokaal zijn uitgevoerd. Tevens werd aandacht besteed aan de bevorderende en belemmerende factoren bij de uitvoering van  de dialoogbijeenkomsten op lokaal niveau.

De deelgenomen regio’s hebben afzonderlijk plenair hun aanpak en ondervonden belemmeringen bij het opzetten en uitvoeren van de lokale dialoogbijeenkomsten gepresenteerd aan de groep. Daarbij heeft ieder regio één of meer hulpvragen geformuleerd welk plenair is besproken en gezocht naar tips uit de zaal. Tot slot werden werkafspraken gemaakt met de lokale en landelijke bestuurders.

Opbrengst en vervolg van dit project:

Enkele organisaties hebben alle geplande bijeenkomsten uitgevoerd. Een organisatie moest nog beginnen en sommige hadden al één en sommige twee bijeenkomsten georganiseerd.
De belangstelling van de achterban voor de dialoogbijeenkomsten was goed tot zeer goed. Interesse is er ondanks de onderwerp geen makkelijke thema is. Mensen zijn voorzichtig en durven nog niet makkelijk over deze maatschappelijke probleem te praten. Meest voorkomende moeilijkheid was:

- bereiken van doelgroep voor deze gevoelige thema
- benaderen en bereiken van jongeren
- dominantie van sommige mannen
- benaderen en bespreken van thema vanuit religie en traditie

Tot slot heeft de groep plenair met elkaar in gesprek gegaan aan de hand van de stelling:

‘Maak van geweld / dwang geen geheim, durf te delen’. Geweld / dwang moeten wij niet geheim houden, juist bespreekbaar maken. Welke werkafspraken kunnen wij maken om hier structureel aandacht aan te besteden?

Onder dankzegging aan de trainer van Multi Elan en inzet en betrokkenheid van alle dialoogleiders en de lokale bestuurders is de bijeenkomst afgesloten door de voorzitter dhr. Wali Shapour.

Stuurgroep project ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’ van UvAViN