Kort verslag:

 Tweede training van het project "Huiselijk en Eergerelateerd Geweld (HEGG)"

 

16 en 17 februari 2013

 

Deze project wordt door de Oranje Fonds gefinancierd en door UVAVIN en deskundigen van  Multi Elan Interculturele Expertise uitgevoerd.

 

De ervaring leert ons dat veel Afghaanse vrouwen niet de gelegenheid hebben gehad om als een volwaardige burger te participeren aan de Nederlandse samenleving. In de meeste gevallen is de mogelijkheid achtergesteld om zich te ontwikkelen. Met enig regelmaat worden Afghaanse vrouwen slechtoffer van het huislijk –en eer gerelateerd geweld. De problemen blijven vaak binnen de familie/gezin en onzichtbaar voor de buitenwereld en hebben de meeste instanties geen toegang tot de kern. De heersende sociale controle binnen de Afghaanse cultuur dwingt het slachtoffer om bijna niemand in vertrouwen te nemen. De Unie Van Afghaanse Verenigingen In Nederland (UVAVIN) is van mening dat niet alleen de Afghaanse vrouwen, maar ook de maatschappij als geheel krijgt voortdurend te maken met het huiselijk –en eer gerelateerd geweld. UVAVIN heeft naar aanleiding van vele signalen en verzoeken van vrouwen het project ‘vrouw en geweld’ ontwikkeld en voert dit uit. 

 

In het kader van het project ‘vrouw en geweld’ organiseerde UVAVIN op 16 en 17 februari jl. het seminaar " Huiselijk en Eer Gerelateerd Geweld (HEGG)". Gedurende dit seminar werd een training aangeboden aan de vertegenwoordigers van de verschillende aangesloten Afghaanse organisaties. Met dit seminaar is een start gegeven met een landelijke congres, welk wordt voortgezet met deskundigheidsbevordering van vrijwilligers, voorlichting en informatiebijeenkomsten op lokaal niveau voor de gemeenschap. Met deze aanpak wil het bestuur van UVAVIN de problemen zichtbaar en taboes bespreekbaar maken. Tevens heeft het bestuur van UVAVIN ten doel om de bewustwording over deze problematiek binnen de Afghaanse gemeenschap opgang te brengen. Na het goede afloop van de training hebben de deelnemers van de groep een certificaat ontvangen door de ervarende trainer de heer

Doğan Soykan van Multi Elan Interculturele Expertise.