kort verslag: 


Landelijke aftrapbijeenkomst project ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’


Landelijke aftrapbijeenkomst project ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’
Op 2 mei 2015 vond het landelijke aftrapbijeenkomst plaats van het project “Huwelijksdwang & Echtscheiding” met als doelstelling: 
het voorkomen en het bestrijden van huwelijksdwang en het bespreekbaar maken van problemen van vrouwen na de echtscheiding door lotgenoten bij elkaar te brengen zodat zij elkaar gesteund voelen en bijdragen aan het doorbreken van isolement zodat de kwaliteit van het leven toeneemt. 
Een breed gedragen veranderingsproces op gang brengen d.m.v. activering van lotgenoten en kwetsbare groepen en individuen. 
Deskundigheidsbevordering bij organisaties bevorderen bij het bestrijden van de problematiek; 
Duurzaam en overdraagbare kennisontwikkeling organiseren. 
De bijeenkomst is geopend door het bestuursvoorzitter van UvAViN, dhr. Wali Shapour met een korte toelichting over de aanleiding en de doelstelling van dit project. Hij heeft Skan fonds en VSB fonds bedankt voor hun financiële bijdrage. Eveneens bedankt hij de donateurs Verkeersschool Arnhem, Multi Elan en ADA Groep Boekhouders en Fiscalisten.
Mevrouw Feresteh Moradi en mevrouw Joke Verkuilen, gekoppeld aan de landelijke werkgroep Mudawwanah hebben aansluitend een inleiding gehouden respectievelijk over de mensenrechten & huwelijksgevangenschap en ervaringen met een vergelijkbare project in o.a. Gelderland in samen werking met stichting Kezban. Hun project is financieel gesteund door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 
De projectontwikkelaar en de bedenker van dit project dhr. Dogan Soykan van Multi Elan Interculturele Expertise heeft de aanwezigen geïnformeerd over de uitvoering, het plan van aanpak . Hij gaf aan dat dit project is ontwikkeld op verzoek van vele vrouwen, en verkregen signaal die zijn afgegeven door de vrouwen zelf tijdens de uitvoering van andere activiteiten. Hij legde de nadruk op het belang van de steun van de lokale organisaties in de uitvoering van de lokale dialoogbijeenkomsten. 
Dit project wordt aangestuurd door de stuurgroep en gecoördineerd door de projectgroep vanuit het landelijk bestuurd van UvAViN. 
Er worden 18 dialoogleiders getraind om op lokaalniveau in samen werking met lokale organisaties en andere relevante instanties dialoogbijeenkomsten op te zetten en uit te voeren. 
Aansluitend vond interactie en korte discussie met de aanwezigen. 
De dag is afgesloten onder genot van muziek en poëzie en werden 10 beste moeders in het zonnetje gezet. 
150 deelnemers uit verschillende delen van het land woonden deze bijeenkomst bij, en toonde hun enthousiasme voor dit project. 
De voorzitter heeft alle aanwezigen en de inleiders bedankt voor hun bijdrage en hun betrokkenheid.
Deze samenzijn was zeer aangenaam en geslaagd.