Landelijke aftrapbijeenkomst voorzetting het project ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’.

Op zondag 1 oktober 2017 vond het landelijke aftrapbijeenkomst plaats voortzetting het project

 “ Huwelijksdwang & Echtscheiding” met als doelstelling:

Ø  Het bevorderen van dialoog en debat binnen gemeenschappen over het onderwerp

§  Dwanghuwelijken / Vrije partnerkeuze

Ø  Bespreekbaar maken van taboe’s

Ø  Het voorkomen en het bestrijden van dwang en geweld;

Ø  Bijdragen aan toenemen van de kwaliteit van het leven

 

De bijeenkomst is geopend door het bestuursvoorzitter van UvAViN, dhr. Wali Shapour met een korte toelichting over de aanleiding en de doelstelling van dit project.

Hij heeft Oranje Fonds bedankt voor hun financiële bijdrage. Eveneens bedankt hij de donateurs Multi Elan en ADA Groep Boekhouders en Fiscalisten.

Dit project wordt aangestuurd door de stuurgroep en gecoördineerd door de projectgroep vanuit het landelijk bestuurd van UvAViN.

Er worden 16 dialoogleiders en vertrouwenspersoon getraind om op lokaalniveau in samen werking met lokale organisaties en andere relevante instanties- dialoogbijeenkomsten op te zetten en uit te voeren.

Aansluitend vond interactie en korte discussie met de aanwezigen.

50 deelnemers uit verschillende delen van het land woonden deze bijeenkomst bij, en toonde hun enthousiasme voor dit project.

De voorzitter heeft alle aanwezigen en de inleiders bedankt voor hun bijdrage en hun betrokkenheid. Deze samenzijn was zeer aangenaam en geslaagd.