به تارنمای اتحادیه خوش آمدید

Home اهداف نهادها کمیسیونها آرشیف

 

 

.هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود

 

:نهادهای هموند اتحادیه

نهادهای هموند اتحادیه:

-         کانون بین المللی صلح افغانستان در اروپا

-         د احمدشاه بابا علمی- فرهنگی تولنه

-         اتحادیهء خراسان

-         اتحادیهء برادران هزاره در هالند

-         انجمن افغانهای شهر دنبوش

-         کانون فرهنگی پیوند در شهر الکمار

-         انجمن همبسته گی زنان در شهر ایندهوفن

-         انجمن افغانهای شهر هارلم

-         مرکز فرهنگی حافظ عبدالمجید نجرابی مقیم اروپا

-         انجمن شطرنج بازان افغان در هالند

-         انجمن فرهنگی- اجتماعی آیندهء مردم

-         انجمن افغانهای شهر اتریخت

-         انجمن افغانهای شهرهیرلین

-         انجمن زنان افغان شهر هیرلین

-         انجمن زنان افغان شهر نایمیخن

-         نهاد خیریهء ناهید

-         انجمن افغانهای شهر روتردام

-         نهاد فرهنگی افغانهای شهرِ اخترهوک

-         انجمنِ فرهنگی- اجتماعی افغانهای شهرِ فلاردینگن

-         نماینده گی کمپاینِ اروپایی برای دفاع از حقوق بشر در افغانستان.

-         انجمن افغانهای شهر اوسترهود ( میهن )

-         نهاد صدای جوانان

-         انجمن فرهنگی پل

-         انجمن افغانهای شهر و نواحی ارنهم

-         انجمن اریانا افغانستان شهر خرونینگین

-         انجمن فرهنگی افغانهای شهر زوترمیر

-         انجمن فرهنگی افغانهای شهر زویندریخت

-         انجمن اینده مردم

 

 
 
 

 

طرح و ساخت؛ فرید سیاوش

Home

This site was last updated 10/18/15