/a.: Abe Lenstrahof 9
6833 LT Arnhem
wshapour@hotmail.com
www.uvavin.nl     

 

Bank: Giro 9696943                                          

KvK :09138577

 

Arnhem, 27 november 2013

 

 PERSBERICHT

 

 

 

Voor het project “Vrouw & Geweld” - Huiselijk en Eergerelateerd Geweld (HEGG) van Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN) heeft de organisatie een bijdrage van € 30.000.- van het Oranje Fonds mogen ontvangen. Wij danken het Oranje Fonds van harte voor deze betekenis en waardevolle bijdrage.

 Met dit project streeft UvAViN bij te dragen aan de bewustwording van de gemeenschap en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen -huiselijk en eergerelateerd geweld. Hiermee richt het projectdoel zich op de mentaliteitsverandering bij mannen, vrouwen, meisjes en jongens uit (risico)gemeenschappen door middel van voorlichtingsbijeenkomsten, huiskamergesprekken, discussies. Door middel van deskundigheidsbevorderingactiviteiten wordt gewerkt aan de vaardigheden van vrijwilligers, intermediairs, en andere sleutelpersonen die zich gaan inspannen voor de uitvoering van de activiteiten in dit kader.

 

Specifiek moet  dit leiden tot:

1.       Het verminderen van huiselijk/eergerelateerd geweld tegen vrouwen en meisjes uit de doelroepen van het project;

2.       Het verminderen van geweld door mannen en pubers/jongeren uit de doelgroepen van het project;

3.       Het aansnijden van thema’s in een brede context  (schadelijke tradities, familiewetgeving in het thuisland, achterlating en gedwongen huwelijken);

4.       Inbedding van aandacht over dit onderwerp in bestaande structuren;

5.       het aangaan van structurele samenwerking met organisaties en instanties.

 

“Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven met geld, kennis en contacten. Afgelopen jaar besteedde het € 32 miljoen aan organisaties die een betrokken samenleving bevorderen in het Koninkrijk der Nederlanden. Door deze bijdragen ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plaats in de samenleving. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door vrienden en bedrijven. De Prins van Oranje en prinses Máxima zijn al sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds”.

 

Noot voor de redactie: Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Rosanne Wink, adviseur pers en publiciteit, tel: 030-23 39 345

Voor informatie over Uvavin: W. Shapour wshapour@hotmail.com

 

Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland