گزارش فشرده مظاهره 24 می 2013
بنابر فراخوان اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند ، مجمع حقیقت افغان و سایر نهادهای فرهنگی اجتماعی افغانها در هالند بتاریخ 24 می 2013 مظاهره مسالمت آمیز در مقابل سفارت جمهوری سلامی پاکستان مقیم کشور شاهی هالند  در شهر دن هاخ بمنظورتقبیح فعالیتهای تروریستی دستگاه استخباراتی پاکستان (  ای اس ای) و مداخله بیشرمانه نیروهای نظامی آن کشور که ازچندین دهه بدینسو تمامیت ارضی کشور ما را به عناوین مختلف مورد تجاوز قرار میدهند بطور مسالمت آمیزسازماندهی و برگزار گردید.  

در اين مظاهره مسالمت آمیز که ساعت 2 بجه بعد ازظهر به وقت محلی به اشتراک    40 تن ازمسوولان نهادهای اجتماعی و فرهنگی افغانها که در هالند فعالیت دارند آغاز یافت، نيات شوم ومداخله گرانه حکومت و نظاميگران پاکستان که از سالهای متمادی بدينسو با نقش تخريب کارانهء سازمان استخباراتی خویش (آی اس آی)  علیه حریم مقدس ما انجام ميدهد واخيراً با حمله آشکار تماميت ارضی واستقلال ملی افغانستان را در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار که در آن همه نورم های قبول شده  بين المللی را پايمال نموده است در جریان صحبتها و شعارهای حاضرین همایش هریک ( محترم عبدل ستانکزی عضو هییت اجراییهء اتحادیه، محترم انجینر سادات رییس مجمع حقیقت افغان، محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، محترم  شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیه، محترم  فهیم ضیایی فعال امور اجتماعی و یک تن از موسسان اتحادیه، محترم  ظاهر ملک بابا فعال امور اجتماعی - سیاسی ویک تن از موسسان اتحادیه ، محترمه خانم یفتلی مسوول انجمن همیاری زنان افغان در شهر دن هاخ ، محترم  الحاج الکوزی عضو هییت مدیره انجمن افغانهای شهر دن هاخ ، محترم عبید احمدزی مسوول انجمن افغانهای  شهر زوترمیر، محترم  نوزادی فعال امور اجتماعی فرهنگی ، محترم نورانی به نماینده گی انجمن افغانهای شهر اتریخت، محترمه سهیلا زحمت رییسه شورای سراسری زنان افغان در هالند  افشاء وتقبيح گردید.

 

 اين مظاهره در همسويی با اعتراضات سرتاسری وجهانی افغانها سازماندهی  ودرحقيقت همبسته گی وپشتيبانی ازمظاهرات دامنه دار وگستردهء افغانها در داخل و نقاط ديگر جهان که بخاطر افشای مداخلات پاکستان سازماندهی وانجام يافت ، ميباشد.

قابل یادآوری میدانیم که محل برگزاری مظاهره که مقرسفارت جمهوری اسلامی پاکستان درهالند انتخاب گردیده بود گنجایش تعداد زیاد را نسبت محدود بودن جای نداشت،  به همین منظوردفتر پولیس شهر دن هاخ اجازه حضوریابی بیشتر از 60 تن را در مظاهره نداده  و برگزار کننده گان مظاهره ناگزیر تنها مسوولین نهادهای افغانی را در محل دعوت و از اشتراک وسیع هموطنان که علاقمندی فراوان را در زمینه  داشتند جلوگیری بعمل آوردند.

در پایان مظاهره که حوالی ساعت 4 عصر بود، از نام نهادهای اشتراک کننده  قطعنامهء عنوانی حکومت پاکستان  صادر و به نماینده گی از آنها محترم ولی محمد شاهپور ومحترم  انجینر سادات قطعنامهء را تسلیم نماینده گی سیاسی جمهوری سلامی پاکستان در هالند نمودند، مظاهره در فضای آرامش کامل واحساسات گرم حاضرین با دادن شعارهای وطن دوستانه و ملی  پایان یافت.