آگهی

   

 

ز کوی یار میآید نسیم باد نوروزی     از این باد ار مدد خواهی چراغ دل برافروزی

(حضرت حافظ شیرازی)

 

 دوستان و هموطنان عزیز!

حدود یکماه دیگر ما شاهد جشن باستانی نوروز و حلول سال 1393 خورشیدی خواهیم بود. جشن باستانی نوروز دیرینهء هزاران ساله در منطقهء گسترده ی فرهنگی از خاور میانه تا آسیای میانه و از قفقاز تا نیم قارهء هند داشته و به بخش پرافتخار و جدایی ناپذیر فرهنگ کشورهای مربوطه مانند افغانستان، ایران، تاجیکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان، قرغیزستان، آذرباییجان، پاکستان، هند، ترکستانِ چین، ترکیه، عراق، سوریه (کردستان) و برخی کشورهای خلیج تبدیل شده است

 نوروز سر آغاز بهار، آغاز سال نو، جشن کار و کشت، ساختن و آبادی و جشن آشتی و صلح و عید دهقانان و کشاورزان است. نوروز روز مهر ومهربانی، دوستی و عشق و روز فراموشی آزردگیها و خصومتها و جشن همسویی، همکاری و اتحاد است.

 این جشن باستانی که دیرینهء حداقل سه هزار ساله تنها در افغانستان کنونی دارد، از کوره راههای دراز زمان بخاطر جاداشتن ژرف در پندار و کردار مردمان سرزمین گستردهء آریانا و خراسان بزرگ سرفراز و ماندگار بدر آمده است.

 این جشن که در درازنای تاریخ مورد نفرین متجاوزان گونه گون قرار گرفته است، کماکان در قلب و اندیشهء مردم اعم از زنان، مردان، کودکان، پیران و جوانان جا دارد.

ارزش و پهنای این جشن باستانی چنان است که از سال 2009 ترسایی نوروز شامل فهرست مهمترین میراثهای شفاهی و فرهنگی (فولکلور) بشریت شده است. همچنان از سال 2010 اسامبلهء عمومی ملل متحد نوروز را روز بین المللی بهار اعلام کرده است. چنانچه دبیرکل سازمان ملل همه ساله بمناسبت نوروز پیام ویژه اش را به مردمان سرزمینهای مربوطهء نوروز در جهان تبریک میگوید.

 برای بزرگداشت از این ارثیهء بزرگ فرهنگیِ نیاکان ما، به پیشواز بهار و سال نو 1393 اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند به همیاری بنیاد همکاری افغانستان- هالند در میزبانی اتحادیهء خراسان جشن نوروز باستانی و با شکوه را در کشور هالند بتاریخ 22 مارچ برگزار مینمایند.

 محفل نوروزی ما دارای دوبخش ( رسمی و فرهنگی ) بوده که زینت افزای بخش فرهنگی برنامه ، کنسرت خوانندهء جوان و با استعداد خواجه صفی الله صدیقی میباشد، خالد وداد با  گردانندگی دی. جی به رنگینی بیشتر محفل خواهد افزود.

 اعضأ و فعالان نهاد های سازمانده،  شخصیتهای فرهنگی و مسوولین انجمنهای افغانها در هالند با دریافت دعوتنامه رسمی مهمانان این جشن باستانی خواهند بود .

 نوروز رخت دیدم خوش اشک بباریدم              نوروز و چنین باران باریده مبارک باد!

                                   (مولانا جلال الدین بلخی)

 

با درود ها!

 

اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند

بنیاد همکاری افغانستان- هالند

اتحادیه خراسان هالند

 

نوت: اشتراک در جشن نوروزی 1393 فقط براساس دعوتنامه صورت خواهد گرفت!

شماره ها برای تماس:

06-54270999

06-55176066

06-17606078