ملاقات با سفير ونماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی هالند

 

هيأت اجراییه اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند با سفير ونماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی هالند ملاقات تعارفی وکاری را بتاریخ ۲۲ جنوری ۲۰۱۵ در دفتر کار سفیرافغانستان انجام دادند.

دراين نشست ازجانب سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند محترم عبیدالله عبید سفير ونماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان، محترم حیدر اورنگ قونسل و محترمه سنجر مسوؤل بخش فرهنگی سفارت حضور داشتند، همچنان به نماينده گی از اتحاديه محترم ولی محمد شاهپور ریس، محترمه ناهید صدیق علومی سکرتر مسوؤل، محترم شفیق احمدی مسوؤل مالی و محترم انجینر عبیدالله سلطانی عضو شورای مشورتی اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند شرکت داشتند. در این ملاقات که در فضای دوستانه انجام یافت، طرفین پيرامون مسايل ذيعلاقهء تبادل نظر وتفاهماتی را بعمل آوردند .