گزارش فشرده نخستين نشست سراسري پروژه ازدواج هاي اجباري، جدايي والدين و تجلیل از روز جهانی مادر؛

 

نخستين نشست سراسري پروژه ازدواج هاي اجباري و جدايي والدين ، اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند بروز شنبه ٢ مي ٢٠١٥ در شهر آرنهم كشور شاهي هالند برگزار گرديد. 
در اين نشست كه ١٥٠ تن به نمايندگي از انجمن ها و نهاد هاي عضو اتحاديه اشتراك ورزيده بود، با سخنان افتتاحيه ولي محمد شاهپور رئيس اتحاديه ء انجمنهاي افغانها در هالند پيرامون اهداف و شيوه كار پروژه ساعت ١٤:٣٠ آغاز يافت. 
وي ضمن آنكه از كمك هاي مالي نهاد هاي تمويل كننده پروژه : سكام فوند و آس ف ب فوند به خوبي قدرداني كرد، از كار مسؤولانه اقاي دوگان آموزگار و مشاور كار هاي اجتماعي نهاد ملتي اعلان كه در بهتر سازي كار پروژه رهبري اتحاديه را همكاري كرد سپاسگزاري نمود، از حمايه مادي شركت هاي خصوصي چون: شركت راننده گي آرنهم، دفتر محاسبه مالي ادا گروپ و ملتي اعلان كه بخشي از مصارف مالي پروژه را تمويل مينمايند تشكري كرد ، توجه جدي مسؤولين نهاد هاي عضو و همكار اتحاديه را در مورد پيشبرد منظم بحث هاي معلوماتي پروژه كه قرار است بعد از فراگيري آموزش هاي مسلكي مداومين سيمينار در شهر هاي آرنهم، أوتريخت ، دنبوش، آيندهوفن، اوسترهود، تبلورخ، روتردام و زوترمير هالند برگزار گردد معطوف و از اشتراك كننده گان نشست خواست تا كميته تدارك پروژه و رهبري اتحاديه را در زمينه همكاري دوستانه نمايند. 
پس از آن خانم فرشته مرادي و خانم يؤكه فركيولن تجارب خويش را با شاملين جلسه در مورد شيوه كار خويش كه در سال ٢٠١٤ پروژه هم مثل را در ولايت خلدرلاند براي اقليت هاي ساكن آن ولايت سازماندهي و پيشبرده بودند شريك و اماده گي كامل خويش را براي همكاري و تبادل تجارب در جهت پيشبرد سالم پروژه در ساحه مسوؤليت خويش با رهبري اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند ابراز كردند. 
سپس اقاي دوگان مشاور اجتماعي و آموزگار نهاد ملتي اعلان كه مسوؤليت پيشبرد سيمينار هاي ميتوديك پروژه را بدوش دارد پيرامون طرز كار و تحقق اهداف پروژه ديدگاه ها و نظريات خويش را ابراز و حاضرين نشست را در مورد نوع پيشبرد و كار پروژه در روشنايي كامل قرار داد ، وي از رهبري اتحاديه، مسئوولين نهاد هاي عضو و كميته تدارك و تنظيم بحث هاي معلوماتي تقاضا نمود تا در كار مشترك زمينه تدوير نشستها را مطابق پلان در شهر هاي نامبرده مساعد و مسؤولين بحث هاي معلوماتي را كه بعد از فراگيري سيمينار دو روزه مسووليت پيشبرد بحث ها را بدوش خواهند داشت همكاري همجانبه نمايند، در جريان نشست برخي پرسش ها از طرف حاضرين جلسه هريك : محترم جلال پيروز ، محترم غلام سرور فقيري ، محترم فريد سياوش ، محترم صاحب نظر ، محترم آرش اكبري ، مطرح شد كه از جانب سخنرانان برنامه در فضاي آزاد به پرسش هاي شان پاسخ آرايه گرديد. 
نشست حوالي ساعت ٥ پس از چاشت بعد از آهداي دسته هاي گل براي اقاي دوگان، خانم فرشته مرادي و خانم يؤكه فركيولن كه در كار نشست نقش بارز داشتند با صحبت فشرده رئيس اتحاديه موفقانه پايان يافت. 
بعد از صرف غذاي شب بخش دوم برنامه كه به همكاري شوراي سراسري زنان و انجمن افغانهاي شهر آرنهم بمناسبت تجليل از روز جهاني مادر سازماندهي گرديده بود به گويندگي خانم ياسمين زيارمل آغاز گرديد. 
در ابتدا خانم سهيلا زحمت ريسه شوراي سراسري زنان افغان در هالند مهمانان محفل را خير مقدمه گفته پيام شورا را كه بمناسبت تجليل از روز جهاني مادر تهيه ديده بود به خوانش گرفت، سپس محترم غلام سرور فقيري مسؤول انجمن افغانهاي شهر آرنهم پيرامون اهميت روز جهاني مادر و نقش مادر در خانواده صحبت همجانبه نمود، بعد از صحبتها فضاي برنامه را مزمل جان كوچك با اجراي ترانه زيبا در وصف مادر احساسي و ديگرگون ساخت كه استعداد اش با كف زدن ها از جانب حاضرين محفل مورد ستايش و نوازش قرار گرفت. بعد نوبت به خوانش اشعار رسيد كه در آن بخش بانو صالحه جان وهاب، بانو عزيزه جان عنايت و محترم زاهد نورين داشته هاي زيباي شعري خويش را كه در وصف مادر سروده بودند به خوانش گرفتند كه از طرف اشتراك كننده گان محفل با كف زدن ها مورد استقبال گرم قرار گرفت. 
بعد از يك وقفه كوتاه نوبت به موسيقي رسيد كه اين بخش را رضاشاه جلالي هنرمند جوان كشور با اجراي آهنگ هاي ناب خويش رنگين ساخت. 
سپس گوينده موفق محفل خانم ياسمين زيارمل كه برنامه را به سه زبان گويندگي ميكرد به معرفي ١٠ تن از مادران شايسته كه از طرف نهاد هاي عضو اتحاديه ءانجمنهاي افغانها در هالند ، شوراي سراسري زنان و انجمن افغانهاي شهر آرنهم جهت تقدير پيشنهاد گرديده بود پرداخت ، مادران مذكور بعد از فيصله كميته تدارك برنامه كه از سه نهاد تشكيل يافته بود بمناسبت روز جهاني مادر مفتخر به دريافت افتخارنامه مشترك نهاد هاي سازمانده برنامه نايل يافته بودند، تحايف و افتخارنامه هاي شان به وسيله رهبري اتحاديه و مسؤولين نهاد هاي اجتماعي حاضر در همايش طي مراسم خاص فرهنكي به آنها اهدأ گرديد. 
بخش دوم موسيقي بعد از تفريح كوتاه با آهنگ هاي دلنشين فريده ترانه هنرمند جوان و تازه كار كشور و رضاشاه جلالي دوباره آغاز شد، كه هر دو هنرمند با آوازهاي گيراي خويش برنامه را با اجراي آهنگ هاي شاد جالب و دلپزير ساختند، اشتراك كننده گان تا ساعت ١١:٣٠ شب از آهنگ هاي زيباي شان لذت برده و به افتخار روز جهاني مادر و نقش مادر در ساختار خانواده پايكوبي و شادماني شاياني نموده، از رهبري اتحاديه ، مسؤولين شوراي زنان و انجمن افغانهاي شهر آرنهم كه برنامه را بطور عالي سازماندهي و برگزار نمودند با قدرداني ياد نمودند. 
در دقايق اخير برنامه افتخارنامه مشترك نهادهاي سازمانده برنامه براي بانو جميله زمان انوري گوينده ورزيده و دومين نطاق راديو افغانستان بوسيله رهبري اتحاديه و مسؤولين نهاد هاي همكار به وي اهدأ شد كه به خرسندي از جانب اوشان پزيرفته شد. 
طبق معمول در پايان برنامه ولي محمد شاهپىور رئيس اتحاديهء انجمنهاي افغانها در هالند از نام كميته تدارك از سهم فعال ، شايسته ، كار خسته گي ناپزير و زحمات هريك: شفيق احمدي، فريد سياوش، سهيلا زحمت، شكريه ستارزاده، پرنيان صديقيان، صالحه وهاب، آرش اكبري، ناهيد صديق علومي، سيده طلوع، مقيم احمدي، نزير حسيني پايا، زاهد نورين ، غلام سرور فقيري بصير رفيق و ياسمين زيارمل كه از آغاز تا ختم برنامه گابگام مسؤولين را ياري رسانيدن قدرداني ويژه نمود. 
محفل بعد اخذ عكسهاي يادگاري در فضاي كاملن خودماني و دوستانه حوالي ساعت ١١:٣٠شب خاتمه يافت.