استقبال از پیام اوران صلح

 

شنبه 17 اکتوبر 2015 شهر اتریخت کشور شاهی هالند

 

انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتریخت در کار مشترک با اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند از پیام اوران صلح در شهر اتریخت استقبال نمودند.

دو ورزشکار با احساس کشور ما هریک : محترم داکتر نادرشاه و محترم فیروز شاه که سفر شان را بوسیله بایسکیل به هدف مقر سازمان ملل متحد سه ماه قبل  اغاز نموده اند، با طی نمودن مسیر های طولانی از کشور های اسیایی و اروپایی در هالند توقف کوتاهی داشتند.

انها تصمیم دارند تا پیام صلح مردم افغانستان را بمنظور تامین امنیت سراسری و زنده گی باهمی به سرمنشی سازمان ملل متحد انتقال دهند، جهت استقبال شایسته از این دو ورزشکار محفلی از طرف انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتریخت و اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند در شهر اتریخت بروز شنبه 17 اکتوبر 2015 تدویر یافت که در ان محترمه صالحه سنجر مسوول بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند، هئیت رهبری اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند، هئیت رهبری و تعداد زیادی از اعضای انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتریخت و انجمن سینماگران اشتراک ورزیده بودند.

محفل با صحبت خیر مقدم محترمه سیهلا یعقوبی مسوول انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتریخت اغاز یافت، سپس محترمه صالحه سنجرمسوول بخش فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم هالند پیام ان سفارت را قراعت و از کار انسانی و صلح طلبانه دو شهروند کشور به قدردانی یاد نمود و برای شان موفقیتهای بیشتر در این راه ارزو کرد.

پس از ان  ولی محمد شاهپور رییس اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند از ابتکار انسانی و جسورانه هر دو ورزشکار استقبال و ستایش نموده، افزود که مردم افغانستان از چندین دهه بدینسو تشنه صلح و ثبات سراسری در کشور خویش اند و از هر زمینه یی که صلح پایدار را در کشور تامین و تحکیم نماید پشتیبانی و حمایه مینمایند. وی ضمن انکه از کار مسوولانه رهبری انجمن فرهنگی افغانهای شهر اتریخت که زمینه تدویر برنامه مساعد نموده اند قدردانی کرد، برای هر دو ورزشکار که پیام صلح مردم افغانستان را به سرمنشی سازمان ملل متحد انتقال میدهند موفقیت ارزو نموده علاوه نمود که "رهبری اتحادیه انجمنهای افغانها در هالند از اقدام نیک و انسانی شما که از نام شهروندان افغانستان پیام صلح و زنده گی باهمی را به سر منشی سازمان ملل متحد انتقال میدهد استقبال و موفقیت بیشتر برای تان  ارزو میدارد، امیدواریم تا سازمان ملل متحد خواست بر حق مردم افغانستان را در نظر گرفته ، برای تامین صلح پایدار  و ایجاد فضای امن برای زنده گی باهمی مردم افغانستان را یاری رساند" .

 بعد از ان محترم کریم تنویر مسوول انجمن سينماگران در هالند در مورد سفر دو ورزشکار صحبت نمود و پیام نهاد خویش را در زمینه  با شاملین محفل شریک ساخت.

در اخیر محترم داکتر نادر شاه در مورد سفر خویش و دو پیامی که به سازمان ملل متحد انتقال میدهد صحبت همه جانبه نمود و حاضرین محفل را از چگونگی سفر خویش در جریان قرار داد.

محفل با گرفتن عکسهای یادگاری توسط محترم نذیر حسینی همکار تخنیکی اتحادیه و سپردن پیام صلح حاضرین نشست  به پیام اوران صلح حوالی ساعت 9 شب موفقانه پایان یافت.