همایش دادخواهانه و اعتراضی شهروندان افغانستان در هالند

 

از آنجایکه هموطنان ما آگاهی دارند، درین اواخر حملات وحشیانه و ضد بشری گروه های تروریستی، دهشت افگن و جنایتکار درهمکاری مشترک و سازمان یافته استخبارات کشورهای منطقه و به ویژه آی اس آی پاکستان صفحه خونین را در تراژیدی خونبار کشورعزیز ما افغانستان گشوده اند.

نقض صریح حقوق بشر ازطرف نیروهای تروریست  در شهرهای ننگرهار،غزنی، زابل، پکتیا، هلمند، میدان وردک، پکتیکا،فاریاب،جوزجان،بدخشان ودراین اواخر در ولایت کندز بوقوع پیوست، جنایات هولناکی است که مصیبت ملی را بوجود آورده و یکبار دیگرچهره ضد انسانی و ضد بشری شرارت پیشه گان و نیروهای عقب گرا و بی فرهنگ داعش و طالبان را به جهانیان نسبت به گذشته بر ملا ساخت.
در اثر وقوع حوادث اخیر ، تشدید نا امنی ها و حملات ضد انسانی و ضد بشری گروه های تروریستی بالای شهروندان بی دفاع ما و نبود مصونیت جانی آنها عده یی زیادی ازهموطنان ما وبه ویژه جوانان که نیروی سازنده و بالنده هر کشور را تشکیل میدهند، وطن را ترک و به کشور های اروپایی منجمله هالند پنا هنده شده اند.

بمنظور تقبیح اعمال وحشیانه نیروهای دهشت افگن وتروریست که ثبات سیاسی و فضای زنده گی صلح آمیزشهروندان کشور را برهم زده اند و تعین سرنوشت پناهجویان تازه وارد افغانستان درهالند و سایر کشورهای اروپایی  نهاد مبارزات اروپایی حقوق بشر برای مردم افغانستان درهالند ، نهاد همیاری زنان افغانستان در هالند، در همکاری نهاد های اجتماعی مقیم کشور شاهی هالند چون: اتحادیهء انجمنهای افغانها درهالند، شورای سراسری زنان افغانستان درهالند، نهاد جوانان خراسان درهالند ، نهاد دانشجویان آریانا درهالند ،نهاد فرهنگی آریانا درهالند، انجمن داکتران افغان در اروپا و تعداد دیگری از نهاد های اجتماعی- فرهنگی جامعه مهاجر افغانستان مقیم هالند مصمم اند که مظا هره ویا گردهمایی وسیع را بخاطر دادخواهی، تقبیح و جلوگیری از اعمال ضد بشری گروه های تروریستی جنایتکار وحامیان دا خلی و خارجی آنها در کشورعزیزما افغانستان و دفاع از حقوق پناهجویان بی سرنوشت در مقابل پارلمان کشور شاهی هالند برگزار نمایند. 

 بدين منظور ازتمام هموطنان عزيزخویش  مقيم در كشور شاهی هالند و كشور هاي همجوارآن صمیمانه دعوت به عمل مي آواریم  تا در اين همایش دادخواهانه و اعتراضی اشتراک ورزیده ، حمايت همه جانبه و انسانی خویش را از هموطنان بي دفاع خود اعلام و صداي مظلومانه آنان را به گوش جهانيان متحدانه ، رساتر و نیرومند تر برسانیم.


زمان: سه شنبه 10 نوامبر  از ساعت 13:00 تا 15:00

محل: مقابل تعمیر پارلمان کشور شاهی هالند

Plein 2, 2511 CR Den Haag

شماره های تماس:

06-55176066/06-24465670/06-84709715

با حرمت

کمیته برگزاری همایش دادخواهانه