حیدر سلیم در هالند

 

اتحادیۀ انجمنهای افغانها در هالند به سلسله فعالیت های فرهنگی و تشویق و قدردانی از کارکرد های هنرمندان؛ جایزۀ هنری سال 2016 آن اتحادیه را به آواز خوان خوش صدا  حیدر سلیم اهدا کرد.

 محفلی بزم موسیقی که به تاریخ 23 جولای 2016 م ، درهالند به مناسبت اهدای جایزه هنری به ابتکار محترم ذبیر نیکبین هنرمند مستعد کشور در شهر بیفرویک هالند ترتیب یافته بود،  تعداد زیادی از فرهنگیان و هنر دوستان آواز حیدر سلیم از هالند و کشور های همجوار آن اشتراک ورزیده بود.

 در جریان برنامه ولی محمد شاهپور رئیس اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند طی صحبت کوتاهی حادثه دلخراش حمله انتحاری دیروز دشمنان مردم افغانستان در چاراهی دهمزنگ کابل را که در آن حدود 70 تن شهید و اضافه از  150 تن دیگر زخمی گردیدند به شدت تقبیح و از حاضرین محفل درخواست نمود تا به پا خواسته یک دقیقه سکوت نمایند.

سپس وی در مورد اهدای جایزه هنری چنین افزود:

 "شاد زیستن هنر است و شاد کردن هنری والاتر از آن، حیدر سلیم هنرمندیست که با نسل اماتور هنری کشور پیوند خاصی دارد، او هم مانند احمد ظاهر،ظاهر هویدا، احمد ولی،استاد زلاند،استاد جلیل احمد نینواز و ده های دیگر مرز های بسته موسیقی را در افغانستان باز و آن را از دهکده خاص (کوچه خرابات) بیرون و فرا تر ساخته، راه انکشاف آن را در لایحه های اجتماعی کشور به نسل های آینده آشنا و به هنر موسیقی افغانستان چهره نوین بخشیدن.

به پاس قدرمندی از کار های پر بهای هنری و فرهنگی شان هئیت رهبری اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند مصمم بر آن شد تا سومین جایزه هنری اتحادیه را به وی در برنامه بزم غزل و موسیقی امشب اهدا نماید."

وی در ادامه از ذبیر نیکبین که زمینه این قدردانی را مساعد کرد اظهار سپاسگزاری نموده و کار هنری آرزو نیکبین هنرمند نسل جوان را ستایش کرد.

در پایان برنامه جایزه هنری 2016 اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند توسط ولی محمد شاهپور رئیس، سعیده طلوع و جاوید کاکر اعضای هئیت رهبری و احسان طره باز جنرال قونسل افتخاری افغانستان در هالند به محترم حیدر سلیم اهدا شد.

ضمنن لوح تقدیر اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند  به بانو آرزو نیکبین هنرمند نسل جوان و محترم ذبیر نیکبین هنرمند مسعتد توسط رهبری اتحادیه به آنها نیز اهدا گردید.