گزارش فشرده:

افسردگی و فشار های روانی

به تاریخ 24 سپتمبر 2016 م. کمیسیون زنان اتحادیۀءانجمنهای افغانها درهالند نشست معلوماتی را در شهرآرنهم کشورشاهی هالند زیرعنوان افسردگی و فشار های روانی (Depression & Trauma) سازماندهی و برگذار کرد.

نشست معلوماتی که در کار آن بیشتر از 60 تن از هموطنان ما  از کشور های هالند، بلجیم و آلمان اشتراک ورزیده بودند حوالی ساعت 15:30 بعد از ظهر با صحبت کوتاه بانو پروین حسامی گوینده برنامه آغاز یافت.

سپس محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیۀءانجمنهای افغانها در هالند با سخنرانی مختصر کار نشست معلوماتی را افتتاح و حضور مهمانان را به برنامه خیر مقدم گفت.

به تعقیب آن بانو صالحه وهاب واصل مسؤول کمیسیون زنان اتحادیه ضمن خوش آمدید مهمانان در برنامه شکل پیشبرد نشست و پروگرام آن را به حاضرین همایش توضیح نمود.

در بخش نخست برنامه، معلومات اکادمیک، علمی و تخصصی ، در رابطه به افسردگی و اثرات آن روی روان انسان ها، فشارهای روانی و اثرات آن در روابط اجتماعی و خانوادگی، افسردگی و اثرگذاری آن روی جسم انسان و سبب شدن آن بر بیماری های جسمانی و بالاخره طرق تداوی و تیراپی های لازم برای معالجۀ این معضلات، بوسیله کارشناسان مجرب این عرصه هریک : بانو سعدیه مصطفی داکتر روان شناسی، بانوسلطانه پیروز روان شناس، خانم هیلی هادی روانشناس و محترم  صفی وهاب متخصص بیماریهای استخوان بطور سوال و جواب ارایه و به سؤالات حاضرین پاسخ داده شد.

بعد ازصرف غذا که اعضای کمیسیون مسوؤلیت تهیه آن را بدوش داشتند موسیقی ناب و کلاسیک توسط هنرمند چیره دست و محبوب کشور محترم صفی وهاب با آهنگ های دلنیشن اجرا گردید که مورد پسند و استقبال حاضران نشست قرار گرفت.

این نشست که در فضای نهایت خودمانی و پر از صفا و صمیمیت برگذار یافته بود،  ساعت 11 شب به پایان رسید.

رییس اتحادیه و مسؤول کمیسیون زنان آن ازکسانیکه دربخش پیشبرد این نشست سهم فعال و مبرم ایفا نموده بودند با اهدای دسته های گل تشکری و قدردانی نمودند.