فراخوان همایش دادخواهانه و اعتراضی شهروندان افغانستان در هالند!


از آنجاییکه هموطنان عزیزما آگاهی دارند، سران دولت وحدت ملی افغانستان و اتحادیه اروپا در حاشیه کنفرانس بروکسل که در ماه اکتوبرسالروان تدویر یافت، دست به اقداماتی زده اند که سرنوشت صد ها هزار پناه جوی افغانستان جنگ زده را به چالش کشانیده و کشورهای مهاجر پذیر خلاف تمام تعهدات اخلاقی شان پروسه انتقال اجباری کتله بزرگی از پناهجویان را در کشورهای شان به اجرا گذاشته اند.
کشورهای عضو دراتحادیه اروپا وحکومت افغانستان معیارهای انسانی و قبول شده بین المللی پروسه پذیرش پناهجویان را زیر پاگذاشته ،شهروندان افغانستان را که از بی امنیتی،عدم حکومتداری خوب،تبعیض،بیکاری،فقر،اختلاس، ترورهای سازمان یافته،انتحار و ده ها موارد دیگر کشور را به هدف جای های امن ترک و خود را با طی نمودن مسیر های دشوار و خطرناک به اروپا رسانیده اند مجبور به ترک اجباری از این اتحادیه مینمایند.
این اقدامات درحالی انجام می یابد که وضع امنیتی درافغانستان روز به روز وخیم تر شده و دولت توان اسکان مجدد این پناهجویان را ندارد.
به هدف تعین سرنوشت پناهجویان تازه وارد درهالند و سایر کشورهای اروپایی رهبری اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند مصمم برآن شد تا مظا هره ویا گردهمایی وسیع را بخاطر دادخواهی و دفاع از حقوق پناهجویان بی سرنوشت در کشور شاهی هالند در کار مشترک با نهاد های مدافع حقوق بشر برگزار نماید. 
تاریخ و زمان دقیق برگزاری همایش بعد از دریافت پیام های همیاری نهاد های فرهنگیءاجتماعی و حقوقی شهروندان افغانستان درهالند، شخصیت های مستقل فرهنگی ءاجتماعی و سیاسی که در این امر انسانی ما را یاری میرسانند معین میگردد.
مسوؤلیت سازماندهی و برگزاری این همایش مردمی از طرف کمیته تدارک آن که ازمیان مسئولان نهاد های هموند ،همکار و شخصیت های مستقل تشکیل خواهد گردید سپرده خواهد شد.
بدين منظورازتمام هموطنان عزيزخویش مقيم در كشور شاهی هالند و كشور هاي همجوارآن صمیمانه دعوت به عمل مي آواریم تا در اين همایش دادخواهانه و اعتراضی اشتراک ورزیده ، حمايت همه جانبه و انسانی خویش را از هموطنان بي دفاع خود اعلام و صداي مظلومانه آنان را به گوش جهانيان متحدانه ، رساتر و نیرومند تر برسانیم.

با حرمت
هیات اجراییه اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند

شماره های تماس:
06-55176066/0314-343035/06-17592850