از سلمان تا سلطان در هالند

تهیه کننده: فتانه مقتدر

شب رنگین با ستاره های درخشان سینما


هنر، عشق و شیفتگیست، زیبایی و آراستگیست، محبت و پیراستگیست. 
هنر تجلی تخیل و تفکریست، که از ذهن خلاقِ انسان عبور کرده چون بذری ریشه میدواند، سبز میشود وقامت برمی فرازد و چون اثر زیبای دریکی از هنرهای هفتگانه شکل  میگیرد تا گویایی پیامی باشد برای بیننده، خواننده و یا هم شنونده .
آری !
هر اثر هنری برای خلق شدن به هنرمندی نیازدارد . هنرمند قادری که زیبایی، آراستگی وعالی ترین پیام  را در رگ رگ آفریده اش سیال ساخته وپر محتوا ترین اثرش را برای خواننده ، بیننده و یا شنونده به ارمغان آورد، تا باشد عمیق ترین نفوذ اش را در لابلای ژرفترین واقعیت ها و حقیقت ها در مخاطبش احساس دهد. 
آری سخن از هنر، هنرمند و آفریده هنریست. 
روز شنبه ۱۷ دسامبر، برنامه جالب و زیبای هنری از طرف  اتحاديه ء انجمنهای افغانها درهالند با همسويی انجمن فرهنگی افغانهای شهر آرنهم، در شهر آرنهم کشورشاهی هالند راه اندازی گردیده بود. آراسته بزمی بود با ستاره های موفق سینمای کشور که لبالب، لبریز از هنر، شور و هیجان بود ، زیرا میزبانان این شام فرهنگی سهم شانرا هر کدام در ادای فریضه ای مهمانوازی بجا آورده وبهترین شام را برای دوستان شان فراهم کرده بودند.
زیرا، کاخ پرشکوه این شام، سلطانی را با خود داشت، سلطانی که با سلمان مهاجر، وطندوست و صادق همراه بود.
آری ! از سلمان تا سلطان میگویم، از سریال که گویای واقعیت هاست، گویای نفیرست که درد را در قبال خنده ها فریاد میزند و واقعیت های تلخ و وحشتناکی امروزی مانرا را برملا ساخته ٬نابسامانی های جامعه ما را مسوولانه اعتراض میکند.
باید گفت که کار هنرمندان موفق مان هریک : محترم بصیر حیدر و محترم زبیر پاداش با ظرافت ها و پرداخت های هنری شان در لابلای شوخی ها با درک بلند، وجدان بیدار و ضمیر آگاه شان، درخورستایش و قدردانیست.
برنامه با مقدمه ای کوتاهی با گرداننده گی فتانه مقتدر آغاز شد که بعداً زینب جان، کودک شش ساله با خوانش شعر زیبای میهنی، گوشهای مهمانان را نوازش داد. سپس محترم ولی محمد شاهپور ریس اتحادیه ء انجمنهای افغانها درهالند و مسوؤل انجمن فرهنگی شهر آرنهم روی استیژ تشریف آورده برنامه را افتتاح نمود و با خوش آمد گویی حضور مهمانان را در برنامه گرامی دانسته آن ها را دعوت به تماشایی سریال از سلمان تا سلطان کرد.
اما مشکل غیر مترقبه ای تخنیکی، نمایش سریال  را برای دقایق چند متوقف ساخت مگر با تلاش و زحمت دو جوان نازنین مان هر یک اصیل جان شاهپور و فریده جان شاهپور مشکل رفع و برنامه دوباره تداوم یافت.
باید گفت که، مهمانان حاضر در تالار همه مشتاق بودند تا قسمت پنجم ، یعنی جدیدترین بخش سریال ازسلمان تا سلطان را به تماشا بنشینند، همه با علاقمندی فراوان پای سریال نشستند، وسراپا گوش به سریال بودند، آواز خنده ها و قهقه های تماشاچیان با وجد وشور از هر گوشه تالار به گوش میرسید ، بلی مهمانان با خنده ها و قهقه های که عمقش دردناکترین زخمها را بیان میکرد، از سریال استقبال کردند.
بعد ازنمایش سریال محترم کریم تنویر مسوول انجمن سینما گران افغان در هالند، در مورد کار هنری  بازیگران سریال از سلمان تا سلطان صحبت نموده، محصول هنری شان را استقبال کرد. پس از آن محترم فرید سیاوش نویسنده و ظنز نویس خوش نویس مان، صحبت منتقدانه ای خود را روی سریال به سمع دوستان رسانیدند، به تعقیب آن محترم جلال پیروز کارشناس بخش سینما نیز کار هنری هنرمندان سریال را ستایش و برای شان آرزوی موفقیت نمود، سپس محترم وثوق شاعر توانا اشعار زیبای شان را برای مهمانان برنامه به خوانش گرفت.
 
بعداً بخش ارجگذاری ازهنرمندان فرا رسید، که در آن بخش محترم ولی محمد شاهپور رییس اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند با صحبت پرمحتوای شان ازهنرمندان عزیز تقدیر کرده کار هنری شانرا در سریال از سلمان تا سلطان، بینظیر دانست و از آن ستایش نموده و با چند تن از مسوولین انجمنهای هموند و همکاراتحادیه، هییت مدیره انجمن آرنهم و محترم شفیق احمدی مسوول مالی اتحادیه لوح تقدیر اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند و انجمن فرهنگی افغانهای شهر آرنهم را که تهیه گردیده بود با دسته های گل به هنرمندان عزیز اهدأ کردند، سپس محترم بصیر حیدر در مورد سریال از سلمان تا سلطان و کار های هنری شان صحبت کرده و از برنامه سازان شام هنری سپاسگزاری ویژه نمود.
 
دربخش دیگری از برنامه موسیقی دلنوازی کلاسیک تنظیم شده بود که بر رنگینی هر چه بیشتر محفل میفزود دو هنرمند بسیار موفق و گرامی در بخش موسیقی اشتراک داشتند، محترم جاوید قیوم و محترم عالمی صاحب و محترم اصیل عالمی که در بخش طبله همکاری میکردند آهنگ های این دو هنرمند کیفیت خاص داشت و همه با اشتیاق تمام شنونده بودند، غذای خوشمزه ای نیز شامل آنشب بود محفل تا ساعت ۱۲ شب ادامه پیدا کرد.