کنفرانس مشکل مهاجرین و جشن نوروزی

سالهاست که مهاجرت با نام افغانستان گره کوری خورده و آمار‌ها نشان می‌دهد که افغانستان بالاترین گراف مهاجرت را داشته و این روند مهاجرت در نتیجه جنگ ، نا امنی، فساد گستره، بیکاری و آینده نا مطمئن به شدت  بخصوص در میان نسل جوان همچنان ادامه دارد. پدیده مهاجرت تاوان‌های سنگین انسانی و اقتصادی بر مردم افغانستان تحمیل نموده.

گزارش‌‌های وجود دارد که نشان می‌دهد تعدادی از هموطنان ما که برای پناهندگی به کشورهای اروپایی مانند هالند، سویدن، سویس، آلمان و... مراجعه می‌کنند وقتی کیس‌هایشان برگشت خورده و از جانب این کشورها برای شان اعلام می‌گردد که باید کشور را ترک کنند. آنان که همه دار و ندار را در گروه هجرت داده اند؛ با دستان خالی به کجا بروند؟

 اتحادیه انجمن های افغانها در هالند به منظور دفاع از حقوق پناهجویان افغانستان و تثبیت وضعیت وتعداد دقیق آنان در کشور شاهی هالند و دیگر کشور های عضو اتحادیه اروپا قرار است به تاریخ 19 مارچ سالروان کنفرانسی را زیر عنوان: عوامل مهاجرت و رقم پناجویان افغانستان در هالند و سایر کشور های عضو اتحادیه اروپا در سالهای 2015 و 2016 برنامه ریزی کرده است.

در پایان کار این کنفرانس برنامه نوروزی نیز در نظر گرفته شده است. حضور گرم شما را در این همایش وسیع از پیش خیر مقدم می گوییم.

دعوتنامه پس از ثبت نام به آدرس پست الکترونیکی و یا پیامخانه برگه فیسبوک دوستان دو هفته قبل از تدویرهمایش و جشن نوروزی  ارسال می گردد.

یادداشت: ورود مهمانان به کنفرانس و جشن نوروزی با داشتن دعوتنامه رایگان است.

شماره تماس برای ثبت نام:0655176066

آدرس ایمیل:uvavin22@gmail.com