قطعنامۀ کنفرانس" مهاجرت و عوامل آن"
19 مارچ 20177 شهر آرنهم کشورهالند

قطعنامه کنفرانس مهاجرت و عوامل آن آرنهم،19 مارچ 2017 مهاجرت داستان دراز دامن و غم انگیزی دارد. حتا در قرن بیست و یکم کردار و رفتار برخی آدمها و دولت ها که خود را اشرف مخلوقات و خدمتگذاران دموکراسی می نامند، باعث بربادی زنده گی کسانی دیگر وحد اقل هجرت ناخواسته و غم انگیز شان می گردد. مهاجرت عوامل زیاد دارد، مشکلات مذهبی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و بویژه جنگ را می توان از عمده ترین دلایل و عوامل مهاجرت قلمداد کرد. اما در کشور ما؛جنگ، فقر، بی کاری، بی امنیتی، فساد، بی عدالتی، جرایم سازمان یافته، فرهنگ معافیت از جرم، دولت و دولتمردان بی کفایت همه دست بدست هم داده و مردم را به فرار از کشور مجبور کرده است، فرار و مهاجر شدن خود خطر و غم بزرگ دیگریست که جان هزاران هموطن ما را در خشکه و جنگل و آب گرفته و عده ای هم از هفت کوه رستم و هفت دریا گذشته و تا اینجا ها خود را رسانیده اند. و در اینجا هم تازه مشکلات دیگر بر شانه های دولای شان سنگینی میکند که با عدم پذیرش درخواست پناهنده گی شان از جانب دولت های میزبان، ستون فقرات شان رامی شکنند. به دنبال توافق افغانستان با اتحادیه اروپا در مورد برگشت پناهجویان، دولت افغانستان به اخراج آن پناهجویانی که در اروپا پذیرفته نشده ‌اند رضایت نشان داده است. دولتی که امنیت سراسری در کشور را تامین کرده نمی تواند، دولتی که در حال حاضربیش از 250 هزار خانواده که بالغ بر یک میلیون نفر می شود به دلایل مختلف بیجا شده هستند یعنی محل زنده گی خود را ترک کرده و در جای دیگری در این کشور حتی در پایتخت در چند صد متری قصرها درسرما زیر 20 درجه زمستان و گرما بالای 40 درجه تابستان به سختی نفس میکشند؛ حد اقل کمک را نتوانسته است سازمان دهد؛ مگر مکن است برای مهاجران برگشت خورده، سرپناه، زمینه کار و زندگی را مهیا سازد؟ هیچ عقل سلیمی نمی تواند به این ادعا میان خالی شان باورداشته باشد. با آنکه اتحادیه اروپا قبول کرده که در برابر پذیرش این پناهجویان، همه مخارج سفر و برنامه‌های ادغام دوباره آن‌ها در افغانستان را تمویل می‌کند. اما اتحادیه اروپا نمی تواند امنیت ، سرپناه و کار برای آنان فراهم نماید. برگشتاندن پناهجویان به افغانستان جز فاجعه انسانی پیامد دیگری در پی نخواهد داشت! مدتی‌ست که قوانین مهاجرت و رد شدن پرونده تعدادی از پناه‌جویان در هالند مورد انتقاد سازمان‌های حقوق بشری قرار گرفته است. فعالان حقوق بشر معتقد ‌اند که این نوع برخورد با پناهجویانی که نمی‌توانند به کشورهای خود برگردند مغایر با قوانین اتحادیه اروپا در مسایل مهاجرت است. ما اشتراک کننده های این نشست از دولت شاهی هالند و کشور های عضو اتحادیه اروپا تقاضا می نماییم تا بر اساس قوانین و میثاق های بین المللی درباره مهاجرت، پروسه برگشتاندن مهاجرین افغانستان را با در نظر داشت اوضاع بحرانی آن کشور متوقف سازند. اتحادیهءانجمنهای افغانها درهالند منحیث خانه مشترک شهروندان افغانستان در کشور میزبان به همیاری سایر نهاد های فرهنگیءاجتماعی افغانستان در کشور های اروپایی که کرکتر سراسری دارند موظف میشود تا تفاهم با نهاد های مدافع حقوق بشر در هالند و اتحادیه اروپا برای حل این معضله با دولت های میزبان در اتحادیه اروپا تماس های سودمند را برقرار و زمینه همکاری های انسانی را برای پناهجویانی که نیازمند کمک اند فراهم نمایند. شاملین کنفرانس اولیت های حکومت وحدت ملی را که برای تامین امنیت سراسری در کشور و ایجاد زنده گی باهمی اتخاذ میگردد آن را درک ، قرار دادها و برنامه های انسانی آن را که خلاف منافع شهروندان کشور نباشد احترام و از آن حمایت می نمایند، اما توافقنامه های که حق پناهنده گی پناهجویان در آن معامله گردد آن را رد و به شدت تقبیح می نمایند. ما جامعه مهاجرين افغانستان در بیرون مرز ، با كنار گذاشتن هرنوع اختلافات و بدبيني هاي ذات البيني خود، با تحكيم وحدت عمل و همبسته گي وطني براي هدف مشترك و واحد پروسه پذیرش پناهجویان؛ ميتوانیم تآثير گذار باشیم.

بیایید همدگیر خود را کمک کنیم و در آغوش گیریم!