Text Box:

p/a.: Abe Lenstrahof 9
6833 LT Arnhem
wshapour@hotmail.com
www.uvavin.nl     

Bank: Giro NL47INGB09696943                                          

KvK :09138577

 

Arnhem, 26 september 2017

 

 

PERSBERICHT: financiële bijdrage van het Oranje Fonds

 

 

Een bedrag van € 32.500.- toezegging van het Oranje Fonds

 

voor het vervolgproject ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’ van Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland (UvAViN) welk is in opdracht van de organisatie is ontwikkeld door bureau Multi Elan – Interculturele Expertise.

 

Wij danken het Oranje Fonds van harte voor deze betekenis en waardevolle steun en bijdrage.

 

Met dit project streeft UvAViN bij te dragen aan de bewustwording van de gemeenschap en het bespreekbaar maken van taboeonderwerpen als het gaat ‘zelfbeschikking en vrije  partnerkeuze. Hiermee richt het projectdoel zich op de gedrag en mentaliteitsverandering bij mannen, vrouwen, meisjes en jongens uit (risico)gemeenschappen door middel van dialoogbijeenkomsten, intervisies en discussies.

Door middel van deskundigheidsbevorderingactiviteiten wordt gewerkt aan de vaardigheden van vrijwilligers als vertrouwenspersoon, dialoogleiders die zich gaan inspannen voor de uitvoering van de activiteiten in dit kader om een succes van dit project te maken. Met vertrouwenspersoon willen wij uit eigen gemeenschap een aanspreekpunt creëren voor mensen waar zij vertrouwelijke zaken zoals dwang tot huwelijk en of intimidatie kunnen delen en eventueel informatie kan inwinnen over de relevante instellingen.  

 

Ronald van der Giessen, directeur Oranje Fonds: “Het Oranje Fonds steunt initiatieven die daadwerkelijk een verschil maken binnen de samenleving, die ervoor zorgen dat iedereen een plek heeft in de maatschappij. Dit initiatief is daar een goed voorbeeld van. We verwachten dat deze bijdrage het project een mooie stimulans geeft om de doelstelling te bereiken.”

 

Het Oranje Fonds steunt sociale initiatieven in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk. Het afgelopen jaar ondersteunde het met 31 miljoen euro zo’n 9.300 initiatieven die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten, minder eenzaam zijn, begrip krijgen voor elkaar en zich inzetten voor een ander. Het Oranje Fonds wordt o.a. gesteund door de Nationale Postcode Loterij, De Lotto en door Vrienden en bedrijven. Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima zijn sinds de oprichting het beschermpaar van het Oranje Fonds.

 

 

Noot voor de redactie:

Voor informatie over het Oranje Fonds neemt u contact op met Nerina Vilchez, adviseur publiciteit, tel: 030-23 39 345

Voor informatie over Uvavin: W. Shapour wshapour@hotmail.com

 

Unie van Afghaanse Verenigingen in Nederland