گزارش فعالیت های اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند طی سال 2017


اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند از ساليان متمادی بدینسو منحيث يک نهاد پيشتاز و پيشگام در موارد مختلف فرهنگی-اجتماعی  توانسته است، در زمان ها و اوقات گوناگون  تدابيری را اتخاذ و در عمل پیاده نمايد، که ذيلاً ارايه ميگردد:

1- تدوير نشست های ربعوارهئيت رهبری، شورای مشورتی و کميسيون نظارت بر امور مالی اتحاديه.
2- 11 فبروری: اهدای جایزه کار مشترک فرهنگی اتحادیهءانجمنهای افغانها در هالند به داکتر حميرانگهت دستگير زاده در حاشیه ی برنامه ی ارجگذاری ازفعالیت های ادبی، فرهنگی و اجتماعی شان که در شهر
Amstelveen تدویر یافته بود.
3- 26  فبروری: تدوير جلسه وسيع هئيت های اجراييه، رهبری، بورد مشورتی و هییت نظارت بر امور مالی .
4-  4 مارچ: شرکت سکرتر مسوول درمحفل هشتم مارچ شورای سراسری زنان افغان در شهر
Arnhem.
5- 4 مارچ: شرکت رئيس اتحاديه در دومين برنامه معلوماتی کميسيون زنان اتحاديه در شهر
Oosterhout.
6- 19 مارچ: تدوير کنفرانس " به هدف دفاع از پناهنده گان تازه وارد و بررسی ارقام دقيق" آن در کشور هالند و کشور های اروپايی.

7- 24 اپریل:اهدای جايزهء كار مشترك نشراتي اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند به پاس كار هدفمند و روشنگري غوث الدين مير بنياد گذار و صاحب امتياز مجله بانو و همكاران شان در حاشيه جشنواره فرهنگي ي كه به مناسبت هفدهمين سالگرد نشراتي مجله بانو ناشر انديشه هاي زنان افغانستان در اروپا در شهر ويسترفورت هالند برگزار گرديد بود.
8- 29 اپريل:  نشست جلسه حضوری هئيت اجراييه در شهر
Arnhem.
9-  6 اپريل: جلسه وسيع مشورتی اتحاديه تحت عنوان " "موفقيت ما در وحدت ماست"در شهر
Almere.
10- 8 سپتمبر: نشست غير حضوری هئيت اجراييه .
11-
1 أكتوبر: نخستين نشست تداوم پروژه ازدواج هاي اجباري و جدايي والدين اتحاديهء انجمنهاي افغانها در هالند كه در كار آن هييت اجراييه، مسؤولين و هييت رهبري انجمن هاي هموند،مسؤولان كميسيون هاي كاري اتحاديه چون: بورد مشورتي، كميسيون فرهنگي، كميسيون زنان، هييت نظار امور مالي و عده ي از اعضاي بورد مشورتي اشتراك ورزيده بودند در شهر آرنهم هالند تدوير گرديد.
12- 21 اکتوبر: سومين نشست معلوماتی کمیسیون زنان اتحادیه تحت عنوان " تنهايی و انزوا " در شهر Den Bosch.

13- ٢٢ اكتوبر: گشایش نمايشگاه هنري آفريده هاي نقاشي و خطاطي دو هنرمند برجسته كشور هر يك محترم ابوبكر ايوبي و محترم سروش در شهر أمستردام هالند گشايش يافت ، در حاشيه ي كار افتتاح اين نمايشگاه تقدير نامهء افتخاري اتحاديه ءانجمنهاي افغانها در هالند به پاس ارزشمندي از كار خلاق هنري شان از جانب ولي محمد شاهپور رييس اتحاديه به آنها اهدا گرديد.


14- 11 نوامبر: اشتراک ريئس و سکرتر مسوول اتحاديه در برنامه ی محو خشونت عليه زنان که از طرف شورای سراسری زنان  در شهر
Arnhem تدوير گرديده بود.
15- 11 نوامبر: شرکت ريئس اتحاديه در دهمين سالگرد ايجاد انجمن فرهنگی افغانهای شهر خروننگين .

16- ١٣ نوامبر: گشایش نمايشگاه نقاشي هاي بانو فرديانا طبيب زاده در شهر Nijmegen هالند به همكاري انجمن خوش آمديد گشايش يافت که در كار افتتاح نمايشگاه، رهبري اتحاديهءانجمنهاي افغانها در هالند، هييت رهبري انجمن اوسترهود، هييت رهبري أنجمن خوش آمديد، نماينده گان اقليت ها از كشور هاي ديگر چون : سوماليا، سوريه، تركيه،عراق و هالندي ها اشتراك ورزيده بود

 


17- 18 و 19 نوامبر: آغاز دومين مرحله سیمينار های آموزشی اتحاديه تحت عنوان " ازدواج های اجباری " در شهر
Den Haag
18- 25 نوامبر: شرکت رئيس اتحاديه در برنامه ی ارجگذاری از کارکرد های ادبی کانديد اکادميسن دکتور احمدشاه جلال که از جانب انجمن حقوقدانان در شهر
Utrecht تدوير يافته بود.
19- 25 نوامبر:  شرکت ريئس و سکرتر مسوول اتحاديه در کنفرانس پژوهشی  انجمن همبسته گی زنان افغان تحت عنوان "مهار خشونت عليه زنان " در شهر
Eindhoven .
20- 29 نوامبر: دومين جلسه غير حضوری هئيت اجراييه .
21- 2 دسمبر:  دومين برنامه شام آشنايی با افريده های ادبی فرهنگيان افغانستان شهر
Bosch Den  که در آن برنامه آفریده های  35 تن فرهنگیان  رونمایی و از کار هدفمند شان تقدير و ارجگذاری بعمل آمد.

22- 19 دسمبر:  ملاقات تعارفی با سفير جديد افغانستان درهالند به اشتراک  رئيس ، سکرتر مسوول اتحاديه  مسوول کميسيون فرهنگی و برخی از مسوولين و اعضای رهبری انجن های هموند اتحاديه در شهر Den Haag .