به تارنمای اتحادیه خوش آمدید

Home اهداف نهادها کمیسیونها آرشیف

 

 

.هر كس حق دارد كه شخصيت حقوقی اش در همه جا به رسميت شناخته شود

 

همه در برابر قانون مساوی هستند و حق دارند بی هيچ تبعيضی از حمايت يكسان قانون برخوردار شوند. همه حق دارند در مقابل هر تبعيضی كه ناقض اعلا ميهء حاضر باشد، و بر ضد هر تحريكی كه برای چنين تبعيضی به عمل آيد، از حمايت يكسان قانون بهره مند گردند.

 اعلامیه حقوق بشر

 

 *****

خبرنامهء نشست سالانه { مجمع عمومی} اتحاديۀ انجمنهای افغانها درهالند

گزارش فعالیت های اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند طی سال 2017

گزارش دومين نشست آشنايی با آفريده های ادبی فرهنگيان افغانستان !

آگهي!

از سلمان تا سلطان در هالند

فراخوان همایش دادخواهانه و اعتراضی شهروندان افغانستان در هالند!

حیدر سلیم در هالند

تیم کریکت افغانستان در هالند

صدایی از خرابات

اهدای آوارد فرهنگی و اعتبار نامه آن به پوهاند داکتر مجاور احمد زيار

قطعنامهءهمایش دادخواهانه نهاد های فرهنگی ء اجتماعی

همایش دادخواهانه و اعتراضی شهروندان افغانستان در هالند

استقبال از پیام اوران صلح

گزارش :سیمینار  پروژه ازدواج های اجباری و جدایی والدین

گزارش فشرده از پيشبرد نشستهاي معلوماتي پروژه ازدواج هاي اجباري و

 جدايي والدين

ارجگزاری از رسامان،نقاشان و مُجسمه سازان بیرون مرز افغانستان ساکن درهالند

گشايش نمايشگاه رسامان،نقاشان و مجسمه سازان افغانستان درهالند

سلاماليك  بافرهاد دريا

پيام تسلُيت  اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

آگهی

*****

قدردانی از کارهای فرهنگی بانو سهيلا حسرت نظيمی

******

نشست ربع اول هيئت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند 

*******

گزارش فشردهء کارکردها و فعاليت های فرهنگی- اجتماعی

 اتحاديهء انجمنهای افغانها در هالند درسال 2013

ارجگذاری از مسحورجمال

،گزارشِ فشرده

دیدارِ نماینده گان اتحادیهء انجمنهای افغانها در هالند، بارییس دوره یی ایتلافِ احزاب و سازمانهای دموکرات و ترقیخواهِ افغانستان

گزارش فشرده مظاهره 24 می 2013

فراخوان

مجمع حقیقت افغان و اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

گزارش فشرده سیمینار ها

 

گزارش

 برنامهء تبادلِ نظر، پیرامونِ رواجِ خشونت در خانواده و رابطهء آن با مسألهء عزت و آبرو

 

آگهی و فراخوان

 فستیوالِ بین المللیِ هنرمندانِ عرصهء موسیقیِ افغانستان در اروپا

تفويض قطعنامهء مظاهره دادخواهانه  به پارلمان  کشورهالند
 و ارايه پيام کنگرس زنان به سفارت دولت افغانستان درهالند

آگاهی

کنگرس اروپايی زنان افغان درهالند وبزرگداشت ازروزجهانی مادر

بهاران خجسته باد!

تصویر روز

تماس

 

Abe Lenstrahof 9, 6833 LT Arnhem, Tel: 06-55176066  

Website: www.uvavin.nl E-mail: info@uvavin.nl

 KvK No: 09138577       Giro: 9696943   

 

خبرنامه جشن نوروزي ١٣٩٧

راپورتاژ خبری از ملاقات تعارفی و گسترش همکاری های متقابلاً مفيد ميان اتحاديهء انجمنهای افغانها و سفارت جمهوری اسلامی افغانستان در هالند!

گزارش فشرده از نشست وسیع مشورتی

گزارش فشرده ی آغاز کار پروژه تداوم ازدواج های اجباری و جدایی والدین

گزارش کنفرانس" مهاجرت و عوامل آن"

قطعنامۀ کنفرانس

همایش مشکل مهاجرین و جشن نوروزی

گزارش فشرده از نشست سالانه هيئت رهبری،

هیئت نظارت بر امور مالی اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

گزارش فشرده افسردگی و فشار های روانی

گزارش خبرى مجمع عمومى اتحاديهء انجمنهاى افغانها در هالند

گزارش فشرده؛

 نخستين نشست سراسري پروژه ازدواج هاي اجباري، جدايي والدين و تجلیل از روز جهانی مادر

گزارش همايش دادخواهی برای فرخنده درهالند با حضور خواهر فرخنده

پيام همايش افغانهای ساکن هالنددر پیوند با فاجعهٔ دردناک شهادت فرخنده

سومين کنفرانس پژوهشی " کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان"

پيام سومين کنفرانس بين المللی { کنگرس بين المللی مهاجران افغانستان} پيرامون :

 ملاقات با سفير ونماينده فوق العاده جمهوری اسلامی افغانستان در کشور شاهی هالند

*****

نشست با همی

گزارش نشست نوبتی ربع دوم هئيت رهبری اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

بزرگداشتِ 65 مین زادروزِ ببرک ارغند

گزارش: کنفرانس مبارزه با تندرويی و جلوگیری از رشد این پدیده

  در بين جوانان افغان درهالند

گزارش فشرده

 از نوروز این جشن باستانی حوزه تمدنی آریایی دیروز در هالند تجلیل به عمل آمد

گزارش  کنفرانس خشونت و تعریف اجتماع از آن

مَجمع عمومی فوق العادهء اتحاديهءانجمنهای افغانها درهالند

 

نشست پايانی پروژهء سيمنار های منع خشونت عليه زنان

همايش ارجگذاری
اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالندبه مناسبت دهمين سالگرد اتحاديه

 

تدوير مجمع عمومی اتحاديهء انجمنهای افغانها درهالند

 ونشست پايان سال 2012

گزارش تحليلی  کنگرس زنان افغان درهالند وبرگزاری روز مادر

برپايی همايش( مظاهره) داد خواهانهء

پناهنده گان افغان درهالند

 

گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مهاجرین افغان

 

هر شخص با مساوات كامل حق دارد كه دعوايش در دادگاهی مستقل و بی طرف، منصفانه و علنی رسيدگی شود و چنين دادگاهی در باره‌ ء حقوق و الزامات وی، يا هر اتهام جزايی كه به او زده شده باشد، تصميم بگيرد.
مادهء ١٠  اعلامیه حقوق بشر
 

 

   
 

گزارش مختصر از کنفرانس بین المللی مهاجرین افغان

 
 

 

طرح و ساخت؛ فرید سیاوش

Home | اهداف | نهادها | کمیسیونها | آرشیف

This site was last updated 04/16/18