Training dialoogleiders UvAViN

Afgelopen weekend (30 – 31 mei 2015) vond onder leiding van training en advies bureau ‘Multi Elan Interculturele Expertise’ de tweedaagse training plaats voor de dialoogleiders van UvAViN in het kader van het project “Huwelijksdwang en Echtscheiding”

Aan deze training hebben 18 vrijwilligers en sleutelpersonen van de lokale organisaties die zijn aangesloten bij UvAViN uit 8 verschillende regio’s deelgenomen.  1 deelnemers is afgemeld om gezondheidsredenen.


Belangrijkste doelstelling van de training:

Vrijwilligers en sleutelpersonen vaardigheden aanleren om zelf voorlichtingsbijeenkomsten op te zetten en uit te voeren, dialooggroepen te starten binnen hun eigen organisaties voor de Afghaanse gemeenschap in Nederland.
Het bevorderen van dialoog binnen gemeenschappen over het onderwerp

                      Het voorkomen en het bestrijden van huwelijksdwang;

                      Bespreekbaar maken van problemen van vrouwen na de echtscheiding.

 

Hiermee bijdragen aan het doorbreken van isolement zodat de kwaliteit van het leven toeneemt.

 

Werkwijze training:

De interactieve trainingsdagen zijn gestart met een kleine oefening om bewust te worden van verschillen in inzichten van de mens. Ieder mens heeft een eigen kijk op zaken, een eigen beeld en mening. Eén mens is niet de ander. In dialoog dient men hiermee rekening te houden wil je  een effectieve dialoog en contact met de ander aangaan.

Vooral stond de training in het teken van leren omgaan met de methode voor het bespreekbaar maken van taboe onderwerpen en veel oefenen. Voordat de groep inhoudelijk aan de slag ging, is samen met de groep gekeken naar de kwaliteiten en kenmerken van een dialoogleider. Daarna zijn de leerpunten vastgesteld van iedere deelnemer.

 

De opbouw van de trainingsdagen zag er als volgt uit:

ü  korte inleidingen over achtergronden van genoemde thema’s

ü  praktische opdrachten in groepsverband

ü  rollenspel en reflectie

ü  audiovisuele materiaal (dvd’s/video)

ü  inbreng eigen casussen

ü  Feedback en veel interactie in de groep.

 

Aan het einde van het weekend stond het organiseren van dialoogbijeenkomsten op lokaal niveau centraal. De volgende zaken kregen aandacht:

Organisatorische vormgeving

Hoe maak je deze onderwerpen bespreekbaar in je groep?

Hoe bereik en werf je groepen?

Wat wil je bereiken, hoe ga je het organiseren en uitvoeren.

 

Praktische zaken: werkmap/informatiemateriaal,

Presentielijsten, evaluatieformulieren, onkostenvergoedingen,locatie bijeenkomsten, faciliteiten, informatiemateriaal voor deelnemers,

 

 

Opzet programma van de dialoogbijeenkomsten

Inhoud/thema’s, werkwijze/aanpak, sociale kaart,

signalering/verwijzing preventie.

Evaluatie en mogelijk vervolg.

Tips, advies, leer-en aandachtspunten.

 

Planning dialoog bijeenkomsten lokaal

De aanwezige dialoogleiders hebben deze punt geparkeerd omdat er behoefte voor bestond om dit met de lokale bestuurders te bespreken en daarna vast te leggen. De uitkomst wordt naar de stuurgroep en de projectleider teruggekoppeld.

 

Werk en Vervolg afspraak:

 

De lokale organisaties organiseren in juni de eerste dialoogbijeenkomsten. Alle ervaringen, belemmeringen maar ook succesfactoren worden verzameld. Deze ervaringen worden tijdens de terugkom dag, een eendaagse training, samen met dialoogleiders, leden van de  stuurgroep en de afgevaardigden van de lokale organisaties besproken en eventueel nieuwe werkafspraken gemaakt.

Deze eendaagse staat gepland op 3 oktober 2015.

Deze zeer intensieve trainingsdagen zijn met succes afgesloten met ieders tevredenheid over de behaalde eind resultaat.

 

Een citaat uit de evaluatie: “ik kwam met veel vraagtekens en twijfels, maar nu kan ik absoluut een dialoogbijeenkomst opzetten en uitvoeren!”

 

Hartelijk dank voor ieders bijdrage en de betrokkenheid.

 

Stuurgroep project ‘Huwelijksdwang & Echtscheiding’ van UvAViN